Supreme Basic Aux

Två separata - vattentäta - mikrofoner för optimal stereoeffekt och riktningsverkan.

  • Två separata, väl skyddade, mikrofoner ger stereoeffekt och bra riktningsverkan.
  • Automatisk avstängning, ca 300 timmar drifttid på två standard AA batterier.
  • Tre volymläge med minne.
  • CE godkänd.

Dokument