Supreme Pro WW

Denna nya modell är byggd på vår framgångsrika Supreme Pro. Vi har byggt in Bluetooth teknik för att få en helt trådlös kommunikation med mobiltelefonen och komradio.

Mobilen har idag blivit en central del i vårt samhälle, ibland även som komplement till jaktradion i skogen.

Supreme Pro Wireless fungerar ihop med i stort sett alla mobiltelefoner som har Bluetooth.


Dokument